Privacy beleid

U wordt verzocht de hiernavolgende Privacyverklaring van NewCreators zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens. Een opsomming van de definities
kan worden gevonden in de algemene voorwaarden.

Gegevens onderneming
De domeinnaam https://newcreators.nl en eventuele gekoppelde sub domeinen zijn een onderdeel van NewCreators.

NewCreators is een online platform waar Freelancers en Opdrachtgevers bij elkaar worden gebracht.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
NewCreators gaat zorgvuldig om met gegevens van Gebruikers. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen
in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen of verwijderen.

Persoonlijke gegevens en derden
NewCreators wijst u erop dat wanneer u uw persoonlijke gegevens aan derden doorstuurt, NewCreators niet verantwoordelijk is voor het gebruik van die gegevens door die derden. NewCreators raadt u daarom aan om de identiteit van de derde te controleren naar wie u uw persoonsgegevens verzendt.

Gebruikersgegevens
In het kader van de dienstverlening legt NewCreators Gebruikersgegevens vast in de Database. Het is echter mogelijk dat NewCreators gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. NewCreators zal in deze gevallen uitsluitend
gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. NewCreators gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren over
interessante aanbiedingen van andere producten en diensten van NewCreators. Hierbij tracht NewCreators rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u daar geen prijs op stelt kunt dit melden aan NewCreators via de instellingen in uw Account.

Bezoekgegevens en cookies (cookiewet)
Om dit Platform goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat een webPlatform op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u een Platform bezoekt. Zo onthoudt het webPlatform de pagina’s
die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan het Platform alles opnieuw hoeft in te vullen. De meeste grote webPlatforms doen dit. Door het blijven gebruiken van dit webPlatform, gaat u ermee akkoord dat cookies worden opgeslagen op uw apparaat en hiermee gegevens worden verzameld. NewCreators gebruikt de informatie uit deze cookies alleen voor het analyseren en verbeteren van het Platform en de dienstverlening. NewCreators zal deze informatie niet met derden delen. Dit Platform maakt gebruik van functionele en analytische cookies.
U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en
dat sommige delen van het webPlatform niet (naar behoren) werken.
In NewCreators staan een aantal “sharing/deel/like” buttons van social media. Deze buttons zetten ook cookies neer, gerelateerd aan hun domein.

Links met andere webPlatforms
Als u een externe link volgt waarmee u ons Platform verlaat en op een ander Platform terechtkomt, dient u te beseffen dat NewCreators geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van dit andere webPlatform. NewCreators aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij NewCreators er daadwerkelijk vooraf van op de hoogte was dat de inhoud van dit andere webPlatform onrechtmatig was. In zulke gevallen zal NewCreators die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van dergelijke gelinkte webPlatforms kunnen afwijken van de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring die voor het Platform van NewCreators gelden. NewCreators raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.

Beveiliging gegevens
NewCreators respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van NewCreators. Deze is
uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van NewCreators, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. NewCreators spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende
technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. NewCreators is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan NewCreators.

Algemene voorwaarden
NewCreators hanteert Algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten met NewCreators alsmede het gebruik van het Platform. Als u nog vragen heeft over het Privacybeleid van NewCreators, neemt u dan contact met ons op. NewCreators behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Check daarom regelmatig het Platform voor een update.